Osłony azotowe

  • Poprawa lutowalności
  • Zmniejsza powstawanie tlenków nawet do 80 %
  • Rzadsze przestoje związane z czyszczeniem wanny
  • Mniejsza podatność procesu na wahania parametrów pracy maszyny
  • Zwiększenie niezawodności złącza